Daftar Nama Guru (Tenaga Pendidik)

NO NAMA JABATAN KET
1 Agus Yulianto, S.Pd Kepala Madrasah
2 Pipit Satriawatie,S.Pd Waka Kurikulum
3 Zainul Miftah,S.Pd,M.Si Waka Sarpras
4 Agustin Sampoernawati ,S.Pd Waka Kesiswaan
5 Zainal Fanani,S.Pd Waka Humas
6 Ita Mafruchah,S.Pd Guru
7 Drs. Djarot Kusbijanto Guru
8 Drs. Hadi Supriono Guru
9 Dra. Hj. Anis Mufarrokhah Guru
10 Dra. Hj. Nur Azizah Guru
11 H.M.Choirul Anwar,S.Pd Guru
12 Hasul,S.Pd Guru
13 Dra. Tari Hadrosowati Guru
14 Yuni Indah Indarti,S.Pd Guru
15 H Ainur Rofiq, M.Pdi Guru
16 Wahmoko,S.Pd Guru
17 Ainur Rofiq, S.Pd Guru
18 Nur Hamiyah, S.Pd Guru
19 Anas Achmad, S.Pdi Guru
20 Syaifuddin, M.Pdi Guru
21 Drs. Muslimin Guru
22 Eting Ida Fitriyah, S.Pd Guru
23 Harini Hidayah,M.Pd Guru
25 R. Lukman Wijaya,M.Pd Guru
26 Alifatul Mas’da, S.Pd Guru
27 Dina Eka Wahyuni,S.Pd Guru
28 Suyiati,S.Pd Guru
29 Khusnul Khotimah, S.Pdi Guru
30 Sulistyarini,S.Pd,M.Si Guru
31 Fitria Rahayu,S.Pd Guru
32 Dwi Endang KH,S.Si Guru
33 Nur Rahmawati, S.Pd Guru
34 Abdul Aziz Muhamad Guru
35 Budi Karyono,S.Pd Guru
36 Prana Irawan,S.Pd Guru
37 Hafifuddin, S.Th.I Guru
38 Ariyanto, S.Pd Guru
39 Akhmad Zamroni Hamid, S.Kom Guru
40 Nur Faiqah Nalini Mohammad, Lc Guru
41 Arviantri Candra Puspitasari, S.Pd Guru
42 Rina Iliawati, S.Pd Guru
43 Mugiyati, S.Pd GTT
44 Nasrul Khoir, SS GTT
45 Mukamat Musafa, S.Pd GTT
46 Adam Muslim Sasongko, S.Pd GTT
47 Qomaruddin, M.Pd GTT
48 Yuli Kartikawati, S.Pd GTT

 

Daftar Nama Pegawai (Tenaga Kependidikan)

NO NAMA JABATAN
1 Arya Indraswara, S.Kom Kepala TU
2 Fira Wardati Bendahara DIPA
3 Ririn Mulyawati Bendahara BOPDA
4 Sani Pegawai
5 Yulianah, S.Pd PTT
6 Dyah Nur Rahmawati, S.Si PTT
7 Kosasih Adiwijaya, S.Pd PTT
8 Farid Firmansyah, S.Sos PTT
9 Dzulfikar Rahman, S.H PTT
10 Rateno Tenaga Kebersihan
11 Slamet Satpam
12 Juari Penjaga Malam
13 Rony Penjaga Malam
14 David Tenaga Kebersihan
15 Harmono Tenaga Kebersihan